Nahoru

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické bytové domy 

Nízkoenergetické bytové domy představují kvalitativně něco nového, a proto nelze použít běžné systémy a zároveň docílit požadované účinnosti využití tepelné energie. To, co platilo pro dosavadní výstavbu, nemusí nutně platit v tomto novém prostředí. Soubor opatření, která umožní dosažení standardu nízkoenergetického domu, přináší celou řadu výhod, jako je vyšší tepelná pohoda, lepší ochrana konstrukce a úspora nákladů na energii

Aby stavba splňovala podmínky nízkoenergetického domu, nesmí její roční potřeba energie na vytápění překročit hranici 50 kWh/m² podlahové plochy. Podle nejnovější energetické normy pro EU musí všechny nové stavby odpovídat této energetické hranici.

Většina současných novostaveb dosahuje potřeby energie k vytápění 100 - 120 kWh/m2 za rok. Je však nutné si uvědomit, že u stávajících budov převládají ztráty obvodovým pláštěm. Zatím, co u nízkoenergetického standartu převládá již ztráta větráním, která se může dále eliminovat využitím rekuperace.


Ústřední vytápění (ať už běžnou technologií, nebo s využitím alternativních zdrojů) je u takto zateplených domů nevyhnutelné

Nicméně nízkoenergetická  konstrukce je v současné době ekonomicky nejjistější variantou. Při daleko nižších vstupních nákladech na technologie( rekuperaci, tepelné izolace a zdroj vytápění) než je u pasivních domů, přináší stále dobrou úsporu ve formě nákladů na vytápění oproti standardní konstrukci. A tím se i krátí doba návratnosti počáteční investice, která překračuje v případě bezporuchového provozu pasivních domů 20 let a to při růstu ročních cen energii 10%.

Roční úspora nákladů na vytápění v nízkoenergetickém domě činí ve srovnání s běžným domem přibližně až 30%. Náklady na pořízení nízkoenergetického domu jsou současně zhruba o 20% nižší než u pasivního domu. Výstupem těchto  technicko- ekonomických parametrů je skutečnost, že nízkoenergetické domy jsou zlatou střední cestou spojující vysoký standart bydlení a optimální návratnost vložené investice.