Nahoru

Jak probíhá výstavba

Rodinný dům s Holiday-Pacific 

  1. Poskytujeme nezávazné a bezplatné schůzky s investorem. Poradíme s výběrem pozemku, s výběrem vhodného domu na tento pozemek s ohledem na individuální požadavky. Navrhneme studii rodinného domu, která slouží k dalšímu jednání ohledně vzhledu, uspořádání a ceně stavby.
  1. Na základě odsouhlasené studie na dům vypracujeme cenovou nabídku na výstavbu RD, podepíšeme smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, v případě zájmu investora stavební povolení vyřídíme.
  1. Před sepsáním smlouvy o dílo na rodinný dům, dojde k upřesnění cenové specifikace. Investor upřesní rozsah dodávky – vyspecifikuje nám materiály, které preferuje pro stavbu, jak z interiéru, tak z exteriéru. Rozhodne si tak sám o vzhledu a vybavení domu.
  1. Sepíšeme smlouvu a cenovou specifikaci, která vychází z projektové dokumentace a výběru investora. Cena stanovená smlouvou je závazná pro obě strany, stejně tak termín zahájení a dokončení montáže.
  1. Po vyřízení ohlášení stavby nebo stavebního povolení provedeme zemní práce a základovou desku. Doba výstavby se odvíjí od velikosti domu a členitosti pozemku. Pohybuje se v rozmezí 2-5 týdnů.
  1. Výstavba nosné konstrukce domu probíhá přímo na stavbě – staveništní montáž 2x6. A trvá 3-10 týdnů v závislosti na velikosti domu.
  1. Montáž rozvodů vody, elektra, topení, kanalizace a plynu vč. provedení samonivelačních potěrů podlah.
  1. Po dosažení optimální vlhkosti v interiéru provedeme povrchové úpravy stěn a současně probíhají práce na odvětrané fasádě rodinného domu.
  1. Práce na finálních úpravách stěn a podlah – montáž sanitární keramiky, obkladů a dlažeb, podlahových krytin, vnitřních dveří a malby.
  1. Předání uklizeného domu připraveného k nastěhování. Předání revizí a protokolů nutných ke kolaudaci.